Zakończenie prac renowacyjnych przy zabytkowym dworze w Ostrowie zaplanowanych na 2012 rok

20.11.2012
Zakończenie prac renowacyjnych  przy zabytkowym dworze w Ostrowie zaplanowanych na 2012 rok

 

Powiat Łaski zakończył 30 października br. zakres prac termorenowcyjnych zaplanowanych do wykonania w 2012 roku przy zabytkowym dworze w Ostrowie. Wykonano: wymiany pokrycia i części więźby dachowej łącznie ze stropem nad I piętrem oraz wykonano termomodernizacji poddasza w zakresie docieplenia ścian i stropu nad I piętrem.

Koszt całego zadania zamknął się w kwocie 543 726,22 zł. Na wymianę pokrycia i części więźby dachowej łącznie ze stropem nad I piętrem Powiat Łaski pozyskał środki Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 000,00 zł. Natomiast koszty związane z wykonaniem izolacji termicznej ścian poddasza i stropu nad I piętrem sfinansowano ze środków własnych pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 45000,00 zł i umorzenia  pożyczek z  NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 111966,68 zł oraz środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 

                                                              


 

print