Zakończenie realizacji projektu „Północ-Południe”

14.12.2011
Zakończenie realizacji projektu „Północ-Południe”
Dobiegła końca realizacja projektu drogowego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

12 grudnia br. w Ośrodku Pamięci św. M.M. Kolbego w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja podsumowująca realizację w/w projektu drogowego, zwanego projektem „Północ-Południe”. W konferencji udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych województwa łódzkiego, powiatów: zduńskowolskiego i łaskiego, miasta Zduńska Wola, gmin: Zduńska Wola, Zapolice i Widawa oraz firm realizujących projekt, a także wiele osób zaangażowanych w jego realizację.
Projekt „Północ-Południe” jest największym samorządowym projektem drogowym w skali kraju, bardzo ważnym dla naszego regionu, co podkreślano wielokrotnie w trakcie konferencji. W ciągu ostatnich 5 lat przygotowano i zrealizowano przebudowę niemal 38 km dróg  na terenie czterech gmin w dwóch powiatach, od Wielkiej Wsi pod Szadkiem do miejscowości Zborów za Widawą.
Po prezentacji dokonanej przez koordynatora projektu Radosława Stefaniaka ze Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz raporcie inżyniera kontraktu Ryszarda Michalskiego głos zabrało kilku mówców.
Starosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik przypomniał okoliczności, w jakich przygotowywano projekt – mimo wielu przeszkód udało się uzgodnić interesy sześciu samorządów i zrealizować zadanie w terminie.
Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk podkreślił rolę lidera projektu – Powiatu Zduńskowolskiego, do podziękowań przyłączyli się reprezentanci pozostałych samorządów – partnerów w projekcie.
W przemówieniach wskazywano, że nigdy jeszcze nie trafiło do regionu tak dużo środków zewnętrznych, wyrażano satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.
Wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl stwierdziła, że „Północ-Południe” to wzorcowy projekt partnerski, jeden z dwóch – obok „Szlaku Bursztynowego”, którymi województwo się szczyci.
Organizatorzy przygotowali pamiątkowe tabliczki dla tych, dzięki którym projekt „Północ-Południe” mógł zaistnieć, oraz tych, którzy pracowali przy jego realizacji. Konferencję poprzedził objazd nowo przebudowanych dróg oraz uroczystość poświęcenia i symbolicznego otwarcia ciągu komunikacyjnego, która odbyła się na ul. Juliusza w Zduńskiej Woli.
 

print