Zakończenie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż pompy ciepła do ogrzania budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33”

20.12.2010
Zakończenie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż pompy ciepła do ogrzania budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33”
 

W dniu 30 listopada 2010 r. Powiat Łaski zakończył zadanie pn. „Zakup i montaż pompy ciepła do ogrzania budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33” realizowane z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania  wyniósł  209 850,90 zł,  z czego kwotę 167 199,00 stanowi dotacja WFOŚ i GW w Łodzi, a 42 651,90 zł to udział własny.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
print