Zaproszenie do udziału w ankiecie PFRON

05.08.2022
Zaproszenie do udziału w ankiecie PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankieta jest aktywna do 19 sierpnia 2022 r.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

print