Zaproszenie na konsultacje społeczne

19.11.2013
Zaproszenie na konsultacje społeczne
Realizatorzy projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola – Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu zduńskowolskiego i łaskiego zainteresowanych powstaniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice, jako terenu o szczególnym znaczeniu inwestycyjnym do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne będą odbywać się w następujących terminach:

18 listopada 2013 r. (poniedziałek), godz. 10.00 – 15.00
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

19 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 16.00 – 20.00
Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, ul. Łaska 5

20 listopada 2013 r. (środa), godz. 10.00 – 15.00
Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1

22 listopada 2013 r. (piątek), godz. 16.00 – 20.00
Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach, ul. 1 Maja 5-7

Wszystkie opinie zebrane podczas konsultacji będą szczególnie ważne dla samorządów realizujących projekt, chcących wyznaczyć nowe kierunki rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice obejmującego tereny gmin: miasto Zduńska Wola, gmina Zduńska Wola i gmina Sędziejowice.

Projekt wspólnie realizowany przez Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gminę Zduńska Wola i Gminę Sędziejowice jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

print