Zaproszenie na XXVI sesję Rady Powiatu Łaskiego.

24.07.2020
Zaproszenie na XXVI sesję Rady Powiatu Łaskiego.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 31 lipca  2020 r.  o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu)
i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019 – 2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019 – 2028 (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego  na lata 2020 – 2028 (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Powiatu Łaskiego (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego od 1 września 2020 r.( DRUK 7).
 11. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego  w okresie 30 marca 2018 r. – 30 marca 2020 r. (DRUK 8).
 12. Interpelacje i wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
print