Zaproszenie na XXVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00

20.08.2020
Zaproszenie na XXVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 26 sierpnia 2020 r.
o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (I) (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (II) (Druk 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020-2028 (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 r.(I) (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 r.(II) (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 r.(III) (DRUK 7).
 11. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na obszarze Powiatu Łaskiego za rok 2019 przez Nadzór Wodny: Łask, Łódź Zachód, Pajęczno, Zduńska-Wola, Bełchatów, Sieradz i Poddębice (DRUK 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Łaskiego (DRUK 9).
 13. Interpelacje i wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
print