Zarząd Powiatu Łaskiego z absolutorium za 2014 rok

26.05.2015
Zarząd Powiatu Łaskiego z absolutorium za 2014 rok
Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego za wykonanie budżetu w roku 2014 było najważniejszą decyzją, podjętą przez radnych w trakcie X Sesji Rady Powiatu Łaskiego, zwołanej na dzień 22 maja 2015 r.

Starosta Łaski Teresa Wesołowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Łaskiego oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

Ponadto, radny Piotr Wołosz przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego, a wiceprzewodniczący Rady Tomasz Dronka zapoznał radnych z opinią RIO. Wszystkie komisje Rady wyraziły swoje pozytywne opinie na temat wykonania budżetu.

Po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami, Rada Powiatu Łaskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego za wykonanie budżetu w roku 2014.

print