ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO Z ABSOLUTORIUM ZA 2019 ROK

06.07.2020
ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO Z ABSOLUTORIUM ZA 2019 ROK

Podczas XXV Rady Powiatu Łaskiego, która odbyła się 2 lipca br. radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi było 15 radnych, natomiast nieobecni na sesji i głosujący drogą korespondencyjną, radny Cezary Gabryjączyk (PSL) i Marek Krawczyk (KO) byli „przeciw”.

Podczas sesji radny Marek Jan Krawczyk przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego, a wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Dębkowski zapoznał radnych z opinią RIO.

Po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami, Rada Powiatu Łaskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łaskiego za wykonanie budżetu w roku 2019.

print