Zarząd ZPP o współdziałaniu jst i zmianach wyborczych

28.10.2013
Zarząd ZPP o współdziałaniu jst i zmianach wyborczych
W dniach 20-21 października 2013 r. w Augustowie obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu udział wziął Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad była dyskusja i przyjęcie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

W trakcie spotkania omówione zostały również zmiany w zasadach przeprowadzania wyborów samorządowych. M.in. zgodnie z wyrokiem NSA z lutego br. nie będzie już możliwości łączenia funkcji radnego z pracą kuratora czy wicekuratora oświaty oraz ławnika sądowego – wyjaśnia Cezary Gabryjączyk.

Gościem Zarządu był m.in. Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, Prezes GUGiK, który otworzył dyskusję na temat propozycji zmian przepisów zmieniających zakres zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez samorządy.

O możliwości włączenia samorządów powiatowych w budowę sieci szerokopasmowej w Polsce mówił natomiast minister Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

print