Zarząd ZPP w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

27.11.2013
Zarząd ZPP w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
zpp-mpips.jpg26 listopada w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich, którego członkiem jest Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Na spotkaniu omówiono między innymi pomysł likwidacji sieci laboratoriów funkcjonujących w ramach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz przyjęto stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W posiedzeniu Zarządu udział wziął również Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wspólnie z ministrem przedyskutowaliśmy zasady dalszej współpracy resortu ze Związkiem Powiatów Polskich. Nakreśliliśmy również problemy nękające samorząd powiatowy, które przy wsparciu ministra chcielibyśmy próbować rozwiązać – tłumaczy Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

W całej puli tematów znalazły się m.in. propozycje zmiany finansowania domów społecznych czy problemy ze sposobem realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sporo miejsca poświęcono również wzrostowi kosztów finansowania pieczy zastępczej.

Programy Ministra Pracy i Polityki Społecznej chociaż stanowią istotne wsparcie dla samorządów w zakresie wdrażania przyjętych w ustawie rozwiązań nie mogą stanowić alternatywy dla rozwiązania problemu finansowania pieczy w sposób systemowy. Związek Powiatów Polskich postuluje powrót do dyskusji w tym zakresie, m.in. poprzez rozważenie możliwości zwiększenia udziału samorządów powiatowych w dochodach z podatków dochodowych – wyjaśnia Starosta Łaski.

print