Zasady przyznawania dofinansowań na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

31.12.2021
Zasady przyznawania dofinansowań na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą nr 1164/21 Zasady i tryb postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Aktualne Zasady wraz z drukami wniosków oraz ww. Uchwała dostępne są na stronie internetowej https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/grunty-rolne-i-le%C5%9Bne

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków o przyznanie dofinansowań na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Termin składania wniosków o przyznanie ww. dofinansowań upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku.

print