Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku

19.03.2019


16 marca 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku.  Zebranie otworzył Prezes Grzegorz Oleszczak witając przybyłych gości. Powiat Łaski reprezentowali Starosta Łaski Piotr Wołosz oraz Wicestarosta Teresa Wesołowska. 

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad.

W porządku obrad znalazły się sprawozdania z działalności straży za rok ubiegły, finansowe i z działalności Komisji Rewizyjnej. Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok. Przestawiono również plan działalności i plan finansowy na rok 2019.print