Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

13.12.2017
Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

Pilotażowy program MON dla klas mundurowych to ogólnopolski projekt, realizowany przez MON w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Projekt ma na celu wsparcie wybranych placówek oświatowych w zakresie aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie jest jedną z 50 szkół w Polsce i jedną z 3 w województwie łódzkim wybranych przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji programu, którego celem jest wsparcie procesu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Zgodnie z przyjętymi przez MON założeniami, uczniowie klasy II LO mają prawo (ochotniczo) odbyć skrócone wojskowe szkolenie przygotowawcze, które zakończone przysięgą wojskową pozwoli w rezultacie na przeniesienie ich do rezerwy.

Oprócz działań partnerskich klasa II liceum realizuje zajęcia wynikające z PROGRAMU PILOTAŻOWEGO MON. Do końca 2017 roku szkoła zakupi niezbędny do szkolenia wojskowego sprzęt dydaktyczny oraz mundury, buty i berety dla 30 uczniów. MON przekaże 80% kosztów wyposażenia, w ramach przyznanej dotacji natomiast Powiat Łaski pozostałe 20%.

Dzięki uzyskanej dotacji z MON, kadeci ZSM-T w Ostrowie otrzymają profesjonalne wyposażenie umożliwiające im prawidłową realizację programu.

print