Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach dołączy do grupy szkół resortowych

03.02.2021
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach dołączy do grupy szkół resortowych

Sygnatariusze porozumienia (fot. MRiRW)

 

W dniu 27 stycznia 2021 r. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podpisał dokument, na mocy którego Powiat Łaski od 1 stycznia 2022 r. przekaże prowadzenie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach przez MRiRW. Szkoła z Sędziejowic wzorem już przejętych od samorządów 59 szkół rolniczych, zyska nowe możliwości rozwoju. Zdaniem ministra Grzegorza Pudy:  „Otworzy się na szeroką współpracę z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami, będzie mogła wymienić doświadczenia z podobnymi szkołami za granicą.”

Aktualnie w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach uczniowie kształcą się na kilku kierunkach tj.: technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum rolnicze, technikum architektury krajobrazu oraz szkole branżowej I stopnia  w zawodzie mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych jak również w szkole branżowej I stopnia  w zawodzie kucharz.

Szkoła w Sędziejowicach posiada długą tradycję, ponieważ istnieje już od 1924 roku. Kompleks budynków szkoły wraz z dworkiem z XIX wieku położone są w parku. Uczniom zamiejscowym ZSR w Sędziejowicach oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, który znajduje się w budynku przylegającym do szkoły. Szkoła również oferuje usługi cateringowe na terenie powiatu łaskiego i ościennych.

Naszą ambicją jest zapewnienie uczniom profesjonalnego przygotowania oraz zapewnienie wysokiego poziomu wykształcenia jak również danie możliwości pracy na nowoczesnych i wysokiej klasy pomocach dydaktycznych, dlatego decyzja, aby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejęło prowadzenie ZSR w Sędziejowicach.

Działania przejęcia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach aktywnie wspierali poseł na Sejm RP Piotr Polak oraz Tomasz Rzymkowski obecny Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Wszystkim, którzy wspierali nasze działania i przyczynili się do tego sukcesu dziękujemy.

print