Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Powiatu Łaskiego w sezonie 2016/2017

14.12.2016
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Powiatu Łaskiego w sezonie 2016/2017

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania, którym jest III i V standard. Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania odpadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Standard III przewiduje: jezdnię odśnieżoną na całej szerokości; jezdnia posypana na: skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu >4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.

Standard V przewiduje: jezdnię odśnieżoną na całej szerokości; jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, przystanki autobusowe) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników

Sztab akcji znajduje się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku, ul. M. Konopnickiej 21,

98-100 Łask, tel.  043 676 19 90.

Z ramienia PZD w Łasku akcję zimową koordynuje:

  • starszy specjalista ds. dróg Krzysztof Szczepaniak – kom. 693725561
  • starszy specjalista ds. dróg Łukasz Adamkiewicz – kom. 693725568
  • p.o. kierownika Bartosz Wojtas – tel. kom. 607180206

W celu właściwego funkcjonowania akcji zimowej, sieć dróg powiatowych podzielono:

MIASTO ŁASK

FIRMA: TRANS BRUK – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Władysław Pisarek

ADRES:  Wola Bałucka 48, 98-100 Łask

TELEFON: 501611759

GMINA ŁASK

FIRMA: TRANS BRUK – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Władysław Pisarek

ADRES: Wola Bałucka 48, 98-100 Łask

TELEFON: 501611759

GMINA WODZIERADY

FIRMA: Usługi w Zakresie Budownictwa Mariusz Pisarek

ADRES: Wola Bałucka 48, 98-100 Łask

TELEFON: 604951485

GMINA BUCZEK

FIRMA: TRANS BRUK – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Władysław Pisarek

ADRES: Wola Bałucka 48, 98-100 Łask

TELEFON: 501611759

GMINA SĘDZIEJOWICE

FIRMA: TRANS BRUK – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Władysław Pisarek

ADRES: Wola Bałucka 48, 98-100 Łask

TELEFON: 501611759

GMINA WIDAWA

FIRMA:  Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie

ADRES: ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa

TELEFON: 509566314

 

print