Zostań rodzicem zastępczym

21.10.2020
Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Wiele dzieci, z różnych powodów, nie może wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. Konieczne jest zapewnienie im opieki i pomocy ze strony dorosłych, którzy będą w stanie stworzyć im nowy dom.

Piecza zastępcza obok rodziny adopcyjnej jest jedną z najbardziej optymalnych form opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, po spełnieniu formalnych warunków, kierowani są na profesjonalne szkolenie, które ma ich przygotować do nowych obowiązków.

Rodzinie zastępczej przysługuje stałe świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz pomocy i wsparcia ze strony specjalistów, również w formie regularnych szkoleń.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej daje wiele satysfakcji, a dla dziecka jest okazją do poznania czym jest prawdziwy dom i doświadczenia miłości ze strony swoich opiekunów. Takie sytuacje są bezcenne i pozwalają dzieciom wchodzić w dorosłe życie z pozytywnymi doświadczeniami, które wpływają na ich dalsze losy.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą do siedziby Centrum, przy ulicy 9 Maja 33 w Łasku od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 16:00,

wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

 

Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 43 675 37 49 oraz na stronie internetowej  www.lask.naszepcpr.pl

 

 

 

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

print