ZSR w Sędziejowicach kusi zagranicznymi stażami!

15.06.2016
ZSR w Sędziejowicach kusi zagranicznymi stażami!

W tym roku uczniowie klas trzecich gimnazjum mają więcej czasu na wybranie szkoły ponadgimnazjalnej. Logowanie kandydatów rozpoczęło się 1 czerwca i potrwa do 22 czerwca.

Obecnie w szkole istnieją atrakcyjne kierunki kształcenia, takie jak: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolnicze, Technikum Agrobiznesu, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatyczne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa – w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz  kucharz (3 lata nauki).

Nowością w ofercie jest Liceum Ogólnokształcące – ochrona osób i mienia. Dzięki współpracy z profesjonalną firmą ochraniarską szkoła gwarantuje kształcenie na wysokim poziomie oraz zapewnia ciekawe zajęcia z instruktorami sztuk walki i ćwiczenia w terenie. Atutem jest fakt, że przedmioty związane z zawodem prowadzić będą osoby zatrudnione w firmach ochrony osób i mienia.

Placówka znana jest w powiecie i regionie z kontaktów europejskich. Od 2005 roku uczestniczy w programach unijnych: „Erasmus+” a wcześniej „Leonardo da Vinci”, dzięki którym uczniowie odbywają praktyki w Bułgarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Węgrzech. W tym roku młodzież z Technikum Architektury Krajobrazu pojedzie do Rzymu, a na 2017 rok ustalane są szczegóły stażu w Portugalii dla Technikum Żywienia.

Wartość wszystkich dotychczasowych projektów, w których uczestniczyła nasza szkoła, sięga 300 000, 00 €. Tak szeroka współpraca doprowadziła do tego, że szkołą zainteresowana jest młodzież z innych krajów. Dziś kształci się w niej chłopiec z Ukrainy i już wpłynęło kolejne podanie z tego samego kraju.

– Jesteśmy  jedyną szkołą w regionie zapewniającą uczniom możliwość odbywania stażu za granicą. Dzięki szkoleniom zawodowym w krajach Unii Europejskiej nasza młodzież zdobywa dodatkowe  umiejętności zawodowe i ma łatwiejszy start na europejskim rynku pracy. Wyjazdy są też doskonałą okazją do tak ważnych w tych czasach treningów językowych – mówi dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, pan Paweł Kałuda.

Przedstawiając ofertę edukacyjną szkoły należy podkreślić, że posiada bardzo dobre warunki lokalowe oraz halę sportową – jedną z największych w regionie. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli młodzież może korzystać z bezpłatnych zajęć wyrównawczych i fakultetów maturalnych.

Uczniom zamiejscowym Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, który znajduje się w budynku przylegającym do szkoły. W internacie panują dobre warunki do nauki pozalekcyjnej i wypoczynku.

Wszystkich, którzy chcą zapoznać się ze szczegółami oferty zapraszamy do nas codziennie w godz. 8.00 – 15.00 oraz na naszą stronę internetową: www.zsrgrabski.republika.pl. Wszelkie informacje można także uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 43 677 10 04.

ZSR w Sędziejowicach

print