ZSR w Sędziejowicach zaprasza na bezpłatne kursy!

10.08.2015
ZSR w Sędziejowicach zaprasza na bezpłatne kursy!
Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach zaprasza na bezpłatne kursy!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kursy kwalifikacyjne w zawodach:
– rolnik
– technik rolnik
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– kucharz
– technik żywienia i usług gastronomicznych

Więcej szczegółów na: http://www.zsrgrabski.republika.pl/kursy.htm
 

print