Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2014
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy Państwu radości i zadowolenia
z wykonywanej pracy, dużo cierpliwości,
samych sukcesów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem
 

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Andrzej Banaszczyk

oraz

RADA POWIATU ŁASKIEGO

Starosta Łaski
Cezary Gabryjączyk

oraz

ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO

print